ลูกหนี้ธุรกิจ-บ้าน เฮ! “ธปท.-คลัง” ขยายลงทะเบียนแก้หนี้ ถึง 31 ม.ค.66

ธปท.-คลัง เผย ขยายประเภทสินเชื่อ “ธุรกิจ-บ้าน” ในงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” พร้อมขยายเวลาลงทะเบียนถึง 31 ม.ค.66 เพื่อขยายโอกาสให้ลูกหนี้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน ระบุมียอดลงทะเบียนแก้หนี้สะสม 308,454 รายการ จำนวนลูกหนี้ 134,698 คน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกันจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้หรือปรับค่างวดให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์เลขเด็ด อาจารย์ดัง เข้าทุกงวดได้ในที่เดียวแต่เจรจากับเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ในช่วงเวลาของงานมหกรรม

โดยยอดลงทะเบียนสะสมตั้งแต่ 26 ก.ย.-14 พ.ย. 65 จำนวน 308,454 รายการ จำนวนลูกหนี้ 134,698 คน เป็นลูกหนี้ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 37% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18% ภาคกลาง 12% และภาคอื่น 33% ของลูกหนี้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ ประเภทสินเชื่อที่มีการลงทะเบียนสูงสุด คือ บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 77% เช่าซื้อรถยนต์ 7% และจำนำทะเบียนรถ 4%

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ช่วยเหลือลูกหนี้ได้ครอบคลุมและต่อเนื่องมากขึ้น ธปท. ได้หารือกับผู้ประกอบธุรกิจ จึงเพิ่มความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ ใน 2 เรื่อง ดังนี้

1. เพิ่มประเภทสินเชื่อในงานมหกรรมฯ ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 65 ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ 31 วันขึ้นไปก่อนวันที่ 31 ต.ค. 65

2. ขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 66 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 65 เพื่อขยายโอกาสให้ลูกหนี้ที่ลงทะเบียนไม่ทันภายในระยะเวลามหกรรมเดิม พร้อมทั้งเป็นช่องทางให้กับลูกหนี้ที่เข้ามาในงานมหกรรมสัญจรต่างจังหวัดสามารถแก้ไขหนี้กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ร่วมงานสัญจร นอกจากนี้ ยังช่วยรองรับลูกหนี้ที่ต้องการแก้หนี้ 2 ประเภทที่เพิ่มขึ้นด้วย