“หุ้น MAKRO” กับ 5 เรื่องต้องรู้ก่อน “จองซื้อ”

สรุปเรื่องที่นักลงทุนควรรู้ ก่อนจองซื้อ “หุ้น MAKRO” หลัง “สยามแม็คโคร” เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทุนผ่าน “หุ้นสามัญเพิ่มทุน” หรือ “PO” ทั้งนักลงทุนรายใหม่และผู้ถือหุ้นเดิม โดยจะจัดสรรแบบ “Small lot first” ที่ราคา 43.50 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ “MAKRO” เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป หรือ Public Offering (PO) หลังควบรวมกิจการกับ “LOTUS” เคาะราคาหุ้นละ 43.50 บาท เปิดให้จองซื้อได้ช่วงวันที่ 4-9 พ.ย. 64

สำหรับการเปิดให้จองซื้อในครั้งนี้จะมีการจัดสรรหุ้นแบบ “Small Lot First” คือการกระจายหน่วยลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ให้รายย่อยอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามก่อนที่จะจองซื้อ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ชวนไปดูรายละเอียดสำคัญที่ควรรู้ เพื่อทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสรุปเป็น 5 ข้อ ดังนี้

 

1. รายละเอียดของหุ้น

– เสนอขายในราคาหุ้นละ 43.50 บาท

– จำนวนหุ้น PO ที่เสนอขาย รวมจำนวนไม่เกิน 2,270,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.32% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MAKRO

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

MAKRO เคาะราคาเพิ่มทุน 43.50 บาท เปิดจองวันแรก 4 ธันวาคม 2564 ผ่าน 3 ช่องทาง

2. ผู้มีสิทธิ์จองซื้อหุ้น MAKRO

2.1 นักลงทุนรายย่อยทั่วไป

จองซื้อขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มทีละ 100 หุ้น จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน

2.2 ผู้ถือหุ้นเดิม

สำหรับผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL และ CPF จะมีสิทธิได้รับการจัดสรร ตามสัดส่วนการลงทุนที่มี ดังนี้

– ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO (ยกเว้น CPALL บริษัทย่อยของ CPALL CPM และ CPH) ที่ถือหุ้นในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO มีสิทธิได้รับการจัดสรร 1 หุ้นสามัญของ MAKRO (สัดส่วน 10:1)

– ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL (ยกเว้นกลุ่ม CPG บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPALL) ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL มีสิทธิได้รับการจัดสรร 1 หุ้นสามัญของ MAKRO (สัดส่วน15:1)

– ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPF) ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF มีสิทธิได้รับการตัดสรร 1 หุ้นสามัญของ MAKRO (สัดส่วน 70:1)

ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO, CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญสามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ทาง เว็บไซต์ settrade

 

3. เวลาที่เปิดขาย

เปิดให้จองซื้อได้ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง 9 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.

 

4. ช่องทางการจองซื้อ

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญ “MAKRO” ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย ได้แก่

1) แอพพลิเคชั่น “Bangkok Bank Mobile Banking”

“หุ้น MAKRO” กับ 5 เรื่องต้องรู้ก่อน “จองซื้อ”

ดูรายละเอียดการจองซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

2) แอพพลิเคชั่น “SCB Easy”

“หุ้น MAKRO” กับ 5 เรื่องต้องรู้ก่อน “จองซื้อ”
ดูรายละเอียดการจองซื้อผ่าน SCB Easy เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

3) แอพพลิเคชั่น “TrueMoney Wallet” โดยบริษัทหลักทรัพย์เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

“หุ้น MAKRO” กับ 5 เรื่องต้องรู้ก่อน “จองซื้อ”

ดูรายละเอียดการจองซื้อผ่าน TrueMoney Wallet เพิ่มเติม คลิกที่นี่

5. ไม่มีพอร์ตหุ้น ก็จองซื้อหุ้น MAKRO ได้

ผู้ที่ยังไม่มีพอร์ตหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นได้ โดยเลือกวิธีการรับหุ้นออกใบหุ้น จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือนำฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (กรณีฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในเอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ)

หากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด