ตลท.แจ้งกระบวนการเพิกถอนหุ้น “SCB” นำยานแม่ “SCBX” จดทะเบียนแทน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งกระบวนการปรับโครงสร้างการถือหลักทรัพย์กลุ่ม “ไทยพาณิชย์” ดีเดย์ 18 เม.ย. นำหุ้น “SCBX” เข้าจดทะเบียนพร้อมเพิกถอนหลักทรัพย์ “SCB” ในวันเดียวกัน

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แจ้งว่า บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศการปรับโครงสร้างบริษัทเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) โดย บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCBX) เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ SCB ทั้งหมด (Tender Offer)

โดยการแลกเปลี่ยน 1 หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX โดยจะสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อในวันที่ 18 เมษายน 2565

ทั้งนี้ SCBX จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิกถอนหุ้นของ SCB ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกัน

หาก SCBX สามารถทำคำเสนอซื้อสำเร็จได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำ SCB ออกจากการคำนวณดัชนี SET, Financials Industry, Banking Sector, SET50, SET100, SETCLMV และ SETTHSI ณ สิ้นวันที่หลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายเป็นวันสุดท้าย และนำ SCBX เข้ารวมคำนวณในดัชนีข้างต้นแทน SCB ณ สิ้นวันที่หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายเป็นวันแรก

“จิรายุทธ รุ่งศรีทอง” ทิ้งเก้าอี้บอร์ด “อีสท์ วอเตอร์”

อีสท์ วอเตอร์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “จิรายุทธ รุ่งศรีทอง” ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผล 31 มี.ค.65 เป็นต้นไป

วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

รายงานข่าวแจ้งว่า นายจิรายุทธ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของอีสท์ วอเตอร์ รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ เคยเป็นที่ปรึกษา รมช.คมนาคม

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance